Julkaisut ja lomakkeet

 

Lukion opetussuunnitelma: LINKKI

Oppilashuollon käsikirja: LINKKI

Perusopetuksen opetussuunnitelma: LINKKI

Lukion opinto-opas uusi OPS, elokuussa 2021 tai 2022 opintonsa aloittaneet: LINKKI 

Lukion opinto-opas vanha OPS, vuosina 2019-2020 opintonsa aloittaneet: LINKKI 

Koulumme järjestyssäännöt: LINKKI

Oppilaiden / opiskelijoiden poissaoloanomukset: LINKKI

Koulumme johtosääntö: LINKKI

Kannatusyhdistyksen säännöt: LINKKI

Koulumme talousohjesääntö: LINKKI

Kriisivalmiussuunnitelma: LINKKI

Toimintaohje oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen: LINKKI

Koulumme viimeisin vuosikertomus (2019-2020): LINKKI

Jäsenhakemuslomake, kannatusyhdistys: LINKKI