Julkaisut ja lomakkeet

 

Lukion opetussuunnitelma: LINKKI

Oppilashuollon käsikirja: LINKKI

Perusopetuksen opetussuunnitelma: LINKKI

Lukion opinto-opas uusi OPS: LINKKI

Lukion opintojaksot: LINKKI

Lukion opinto-opas vanha OPS (ennen vuotta 2021 opintonsa aloittaneet): LINKKI

Koulumme järjestyssäännöt: LINKKI

Oppilaiden / opiskelijoiden poissaoloanomukset: LINKKI

Koulumme johtosääntö: LINKKI

Kannatusyhdistyksen säännöt: LINKKI

Koulumme talousohjesääntö: LINKKI

Kriisivalmiussuunnitelma: LINKKI

Toimintaohje oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen: LINKKI

Koulumme viimeisin vuosikertomus (2019-2020): LINKKI

Jäsenhakemuslomake, kannatusyhdistys: LINKKI