Yleislinja – luvassa valkolakki ja värikkäitä kokemuksia!

Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukio on luokallinen lukio, eli suurin osa opintojaksoista opiskellaan omassa luokkayhteisössä. Monien kielien, matematiikan ja syventävien reaaliaineiden opintoja tehdään myös yli luokkarajojen. 

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan 75 opintojaksoa. Kokonaisuus muodostuu pakollisista, syventävistä ja esimerkiksi lukion erityistehtävän mukaisista soveltavista opintojaksoista. Lukion opinto-ohjelma on kolmevuotinen, mutta sen voi suorittaa myös esimerkiksi neljässä vuodessa.

 

Steinerlukion opintojaksotarjonta on varsin laaja.

 

Suoritettuaan vähintään 12 lukion erityistehtävään liittyvää opintojaksoa voi opiskelija keventää työmääräänsä jättämällä osan valtakunnallisista pakollisista opintojaksoista suorittamatta. Tässä on muutamia esimerkkejä näistä lukiomme omista valinnaisista opintojaksoista.

Lisäksi opiskelijoille on tarjolla valinnaisia opintoja muun muassa tähtitieteen, antiikin historian, matkailumaantieteen, eurytmian, hyvinvoinnin, kuvataiteen, käsityön, kotitalouden sekä ihmistä filosofian, psykologian ja biologian näkökulmista tarkastelevien opintojaksojen kautta. Kielistä kiinnostuneille on tarjolla valinnaisia saksan, espanjan, ranskan ja venäjän opintoja. Tietyissä oppiaineissa järjestetään säännöllisesti kansainvälisiä projekteja ja matkoja, joihin halukkaat voivat osallistua.

Lukioon haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Lukion yleislinjalle hakukriteerinä toimii lukuaineiden keskiarvo. Vuonna 2020 lukion yleislinjalle pääsi alimmillaan 7,75:n keskiarvolla, ja suurin osa hakijoista tuli sisään 8–9:n keskiarvoilla.

Ensimmäisellä luokalla

perinteikäs itäiseen Lappiin suuntautuva leirikoulu kuuluu yhteisiin opintoihin. Yksi tärkeimmistä leirikoulun pedagogisista tavoitteista on nuorten ryhmäytyminen uuden lukioluokan kesken. Ikimuistoinen, sisällöltään monipuolinen viikko sisältää muun muassa tutustumista Lapin luontoon ja kulttuuriin. Lukuvuoden aikana opiskelija voi osallistua maatalouteen suuntautuvalle työharjoittelujaksolle.

Toisella luokalla

opiskelijat tutustuvat työelämään viikon mittaisen omien kiinnostustensa mukaan suuntautuvan työharjoittelun aikana. Kevätlukukaudella luokka tekee ja esittää oman näytelmän, johon kukin saa osallistua omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Yksi kevätlukukauden huippuhetkistä on perinteiset Wanhojen tanssit oman koulun orkesterin säestyksellä.

Kolmannella luokalla

eli abivuonna tehdään kulttuurihistorian leirikoulumatka johonkin Euroopan kulttuurikaupunkiin kuten Firenzeen, Roomaan tai Ateenaan. Merkittävä osa abivuoden opinnoista keskittyy ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.