Oppilaskunnan hallitus – aktiivista osallistumista

Oppilaskunnalla tarkoitetaan kaikkia koulun 1-9. luokkalaisia. Tämän joukon edustajana ja edunvalvojana toimii oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu yksi tai kaksi edustajaa kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on järjestää kivaa ja mielekästä toimintaa koulun oppilaille sekä tuoda oppilaiden ääni kuuluviin koulun päättävissä elimissä. Hallitus tekee aloitteita ja järjestää oppilaille tapahtumia. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuussa ja ohjaajina toimivat luokanopettajat.