Hallinto

Helsingin Rudolf Steiner -koulussa annetaan perusopetuslain ja lukiolain tarkoittamaa opetusta. Koulu on kaikille avoin ja antaa mahdollisuuden ala-, yläkoulun ja lukion suorittamiseen samassa koulussa. Koulussa on myös esiopetusryhmä ja heille iltapäivähoitoa sekä iltapäiväkerho 1. – 2. -luokkalaisille.

 

Kannatusyhdistys

Koulua ylläpitää Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys. Kannatusyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat, koulun toimihenkilöt sekä koulun 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Jäsenmaksu on 35 euroa vuodessa. Kannatusyhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevätkokous ja syyskokous, joissa valitaan koululle yhteinen hallitus sekä erikseen suomen- ja ruotsinkieliset johtokunnat.  Nämä kolme elintä johtavat ja valvovat koulun toimintaa. Opetuksen sisällöstä vastaavat suomen- ja ruotsinkieliset opettajakunnat

Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja nimetään vanhempien ehdokkaat johtokuntiin. Syyskokouksessa hyväksytään tulevan vuoden budjetti ja valitaan hallituksen jäsenet. Jäsenmaksun maksaneilla koulun vanhemmilla, 18 vuotta täyttäneillä opiskelijoilla ja henkilökunnalla on äänioikeus kevät- ja syyskokouksissa. 

Jäsenanomuslomake

Kannatusyhdistyksen säännöt

Talousohjesääntö

 

Hallitus

Hallitus vastaa koulun kokonaistaloudesta ja luo puitteet koulun toiminnalle. Hallitus seuraa syyskokouksessa päätetyn budjetin toteutumista, vastaa mm. koulukiinteistöistä ja kouluruokailusta. Lisäksi hallitus nimittää rehtorit osastojen esityksestä. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Johtokunnat

Johtokunnat vastaavat osastojen taloudesta ja toiminnasta.

 

 • Hallitus

  Mika Lakka, puheenjohtaja

  Mari Creutz, varapuheenjohtaja

  Tom Ekegren

  Salla Korhonen

  Antti Ellonen

  Pontus Högström

  Antti Lehtinen

  Raisa Rautiainen-Laakso

  Samuli Syrjänen

   

  Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja Marika Törnblom (ei äänioikeutta). Hallitukseen otetaan yhteyttä sihteerin kautta etunimi.sukunimi@rudolfsteinerkoulu.fi tai 09-477 7070.

   

 • Johtokunnat

  Suomenkielisen osaston johtokunta:

  Timo Peltonen, puheenjohtaja

  Ulla Pale, varapj

  Anna-Maria Henell

  Susanna Holm

  Aki Lehtinen

  Iisa Rahijärvi

  Eetu Lehtonen, opettajakunnan edustaja

  Ilona Lehtinen, opettajakunnan edustaja

  Maija Perko, opiskelijakunnan edustaja

  Marja-Leena Elojärvi, HTP-henkilökunnan edustaja

   

  Esittelijänä ja sihteerinä toimii rehtori Esa Tuominen 

   

  Ruotsinkielisen osaston johtokunta:

  Heidi Harju-Luukkainen, puheenjohtaja

  Satu Oker-Blom, varapuheenjohtaja

  Maria Andersin

  Charlotte Sundström

  Emilia Sylvin

  Aurora Siilasvuo, henkilökunnan edustaja

  Anette Willamo, opettajajäsen

  Andrea Brandao, opettajajäsen

  Markus Talari, opiskelijakunnan edustaja

   

  Esittelijänä kokouksissa toimii rehtori August Tarkkio (ei äänioikeutta)

Rahoitus

Helsingin Rudolf Steiner -koulun toiminta rahoitetaan valtionosuudella, valtiolta anottavilla harkinnanvaraisilla osuuksilla sekä vapaaehtoisilla tukimaksuilla.

Valtionosuus määräytyy koulun oppilasmäärän mukaan. Se edellyttää valtioneuvoston yksityisille kouluille myöntämää perustamislupaa. Luvan saaminen perustuu alueen riittävään koulutustarpeeseen sekä laissa määriteltyjen sivistyksellisten ja ammatillisten kriteereiden täyttymiseen. Erikseen anottavat harkinnanvaraiset osuudet perustuvat esimerkiksi kaksikielisyyteen, kerhotoimintaan, ryhmäkokojen pienentämiseen tai erityisopetukseen. Myös vanhempien maksamien vapaaehtoisten tukimaksujen merkitys koululle on merkittävä. 

Perusopetus on maksutonta ja tukimaksut vapaaehtoisia. Vapaaehtoisista tukimaksuista saatavat varat käytetään steinerpedagogisen erityistehtävän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tukimaksut laskutetaan kaksi kertaa/vuosi. Helsingin Rudolf Steiner -koulun tukimaksut määräytyvät seuraavasti:

1 oppilas: 285 euroa/lukukausi (570 e/vuosi)

2 sisarusta: 200 euroa/lukukausi/lapsi (800 e/perhe/vuosi)

3 sisarusta: 145 euroa/lukukausi/lapsi (870 e//perhe/vuosi)

4 sisarusta: 115 euroa/lukukausi/lapsi (920 e/perhe/vuosi