Vanhempaintyö

Lapsen kasvatus ja kokonaisvaltainen kehitys edellyttää tiivistä yhteistyötä vanhempien ja koulun välillä. Yhteistyöhön kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Vanhempainiltojen ja keskustelujen lisäksi vanhemmat voivat olla osallisia koulun toiminnassa monin eri tavoin, kuten retkien järjestelyissä, varainhankintatehtävissä ja kannatusyhdistyksen hallituksen työskentelyssä.

Jokaiselta luokalta valitaan vuosittain yhdysvanhemmat, jotka toimivat tiedonvälittäjinä ja keskustelunavaajina koulun ja kotien välillä sekä organisoivat yhteistyössä erilaisia tapahtumia ja myöntävät rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Vakiintuneita luokkien varainkeruutapahtumia ovat Mikkelinmarkkinat ja Joulumyyjäiset.

Yhdysvanhempien puheenjohtaja Janja Levomaa (hjanja (ÄT) yahoo.com)