Perusopetus

Luokat 1–9

Luokat 1–8 muodostavat luokanopettajan ja osittain aineopettajien ohjaaman luokka-asteen. Yhdeksännestä luokasta alkaen luokan asioista pitää huolta oma luokanvalvoja, ja opetuksesta huolehtivat aineopettajat.

Ensimmäiset numeroarvioinnit annetaan seitsemännen luokan keväällä.

Retket, matkat ja näytelmät

1. luokka: Paljon metsäretkiä.

2.–3. luokka: Oppilaat pääsevät katsomaan talonpoikaiselämää, eläimiä tai tai vuoden kiertoa maatilalla.

4. luokka: Retkiä eri puolille Helsinkiä (esim. Suomenlinnaan). Teemana on kotiseudun historia.

5. luokka: Luokan näytelmä pitkälti opettajan valitsemana ja ohjaamana.

6. luokka: Geologiaan liittyvä leirikoulu, jonka matkakohde on viime vuosina ollut Viro. Retkeä ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, joten niin matka kuin sen kohdekin riippuvat luokasta ja opettajasta.

8. luokka: Näytelmä, joka toteutetaan oppilaiden ja opettajan yhteistyönä. ”Luokanopettajan jäähyväisreissu”. Tätä matkaa ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, joten sen toteutuminen ja matkakohde riippuvat luokasta ja opettajasta.

Oppilaskunta

Oppilaskunnalla tarkoitetaan kaikkia koulun 9.–12.-luokkalaisia. Tämän joukon edustajana ja edunvalvojana toimii oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu yksi tai kaksi edustajaa kultakin luokalta.

Vaikka suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu ovat hallinnollisesti erillään, oppilaskunta on yhteinen. Se seuraa aktiivisesti ympäristön tapahtumia, tekee aloitteita, keskustelee koulun ja opettajien kanssa ja järjestää oppilaille tapahtumia (esim. bändi-illat). Kokouksia on noin kerran viikossa.

Linkit:

Hae oppilaaksi luokille 1-9: TiedostolatausHakulomake

Lomake: TiedostolatausVapautus koulutyöstä luokilla 1-8

Linkki: TiedostolatausOpetussuunnitelma (uusi ops, käytössä luokilla 1-8)

Linkki: TiedostolatausOpetussuunnitelma (vanha ops, käytössä luokalla 9)