Steinerkoulun historiaa

Ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Saksan Stuttgartiin vuonna 1919, kun Waldorf Astoria -tehtaan työntekijät halusivat koulun lapsilleen. Koulun suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi kasvatusfilosofi Rudolf Steiner. Maailmalla käytetyt termit waldorfkoulu ja waldorfpedagogiikka ovat siis saaneet nimensä tehtaan ja Suomessa vakiintuneet steinerkoulu ja steinerpedagogiikka Rudolf Steinerin mukaan. Tupakkatehtaan henkilökunnan lapsille perustettu koulu kasvoi kokoistaan suuremmaksi. Se käynnisti koulun uudistusliikkeen, jonka vaikutukset näkyvät ja tuntuvat nykyään kaikkialla maailmassa.

Waldorfkoulu levisi Euroopassa suhteellisen nopeasti, joskin se joutui vaikeuksiin Saksan kansallissosialismin kaudella. Yksilöllisyyttä korostavan steinerpedagogiikan katsottiin olevan ristiriidassa kansallissosialististen oppien kanssa, minkä seurauksena koulut suljettiin vuonna 1938. Koululiikkeen leviäminen myös Euroopan ulkopuolisiin maihin jatkui kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen, ja erityisen vauhdikkaasti steinerkouluja nousi 1970-luvulla. Nykyään steinerkouluja löytyy kaikilta asutuilta mantereilta. Tämä kuvastaa hyvin steinerpedagogiikan yleismaailmallista ja -inhimillistä luonnetta: se toimii kansallisuudesta, kulttuurista ja uskonnosta riippumatta. Tällä hetkellä steinerkouluja on yli tuhat, ja uusia kouluja perustetaan edelleen.

 

Steinerkoulu Suomessa

Suomen ensimmäinen steinerkoulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu, perustettiin vuonna 1955. Alun kiertolaiselämän jälkeen se asettui nykyiselle paikalleen Lehtikuusentielle keskustan tuntumaan vuonna 1958. Seuraavaksi oman steinerkoulunsa saivat Tampere ja Lahti. Vuonna 1977 eduskunnassa säädettiin niin sanottu steinerkoululaki, jota seurasi todellinen buumi: valtaosa Suomen nykyisistä steinerkouluista on perustettu 1980-luvun alussa. 2020 -luvulla Suomessa on 24 steinerkoulua ja nelisenkymmentä steinerpäiväkotia. Steinerpedagogista opetusta saa päivittäin viitisentuhatta lasta ja nuorta. Pääkaupunkiseudulla steinerkouluja on neljä: Helsingin Rudolf Steiner -koulu ja Elias-koulu Helsingissä sekä Espoon ja Vantaan steinerkoulut. 

Monet steinerkoulut ovat aloittaneet toimintansa vanhempien aloitteesta, usein steinerpedagogisen päiväkotitoiminnan jatkeena ja suurten taloudellisten paineiden alla. Vanhempien rooli – heidän aktiivisuutensa ja sitoutumisensa merkitys – on ollut ratkaiseva niin koulujen rahoituksen, opettajien kuin tilojen hankkimisen kannalta.