Steinerpäiväkodissa eletään rauhallista ja turvallista lapsuutta

Steinerpäiväkoti tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle kodinomaisen hoitopaikan. Päiväkodissa iloitaan leikkimisestä, oivaltamisesta ja huolettomuudesta sekä kasvetaan omassa tahdissa ilman suorituspaineita.

Kotoisessa ilmapiirissä jokainen uskaltaa olla oma itsensä. Kiireetön päivärytmi ja tutut aikuiset takaavat lapselle turvallisen olon. Säännöllisesti toistuvat metsäretket, satutuokiot sekä päivittäiset rytmit muodostavat päiväkodin arjen. Oma tilansa on myös mielikuvituksesta kumpuavalla, omaehtoisella leikillä, joka antaa monipuolisia virikkeitä lapselle. Steinerpäiväkodissa vaalitaan kodinomaisuutta, lapsilähtöisyyttä, kiireettömyyttä, rajoja ja rakkautta.

 

Helsingin Rudolf Steiner -koulun naapurissa toimii Steinerpäiväkoti Sirius

Siriuksen toiminta on kodinomaista, luonto ja luonnollisuus ovat läsnä arjessa ja lapsen oppimisympäristössä. Yksi päiväkodin tärkeimmistä arvoista on toisen ihmisen kohtaaminen yksilönä. Lapselle annetaan aikaa ja kiireettömyyttä elää rauhassa lapsuuttaan sekä tutustua ja ymmärtää maailmaa hänen ikätasolleen sopivalla tavalla. Päiväkodissa on 28 asiakaspaikkaa, joista muutama paikka on alle kolmevuotiaille lapsille. Heitä kaikkia hoitavat neljä varhaiskasvattajaa ja yksi lastenhoitaja. Vanhemmat pääsevät osallisiksi päiväkodin toimintaan yhteisten talkoiden, vanhempainiltojen, juhlien, varainhankinnan sekä päiväkodin kannatusyhdistyksen johtokuntatyöskentelyn kautta. 

Yhteystiedot:

Steinerpäiväkoti Sirius

puh. 050 465 3634

www.steinerpaivakotisirius.fi

posti@steinerpaivakotisirius.fi

Instagram: steinerpaivakotisirius