Opiskelijakunta

Opiskelijakunnalla tarkoitetaan kaikkia koulun 9.–12.-luokkalaisia. Tämän joukon edustajana ja edunvalvojana toimii opiskelijakunnan hallitus, johon kuuluu yksi tai kaksi edustajaa kultakin luokalta.

Vaikka suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu ovat hallinnollisesti erillään, opiskelijakunta on yhteinen. Se seuraa aktiivisesti ympäristön tapahtumia, tekee aloitteita, keskustelee koulun ja opettajien kanssa ja järjestää oppilaille tapahtumia.