Esikoulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulussa on kaksi suomenkielistä esikouluryhmää. Toinen ryhmä toimii A-koulun yhteydessä (Lehtikuusentie), toinen C-koululla (Paraistentie). Kummassakin ryhmässä on kaksikymmentä esikouluikäistä lasta ja kaksi vakituista aikuista sekä omat viihtyisät tilat. Oleskelu- ja leikkitilaa on mukavasti sekä sisällä että ulkona; metsä on lähellä, ja siellä retkeillään paljon säästä riippumatta.

Esikoulun tavoitteet

Lapselle halutaan tarjota mahdollisuus olla vielä ikävaiheensa mukainen leikkivä lapsi ja kypsyä koulukypsäksi aikuisten ohjauksessa. Koulukypsyydellä tarkoitetaan, että lapsi

  • saa tarvittavat sosiaaliset taidot ryhmässä toimimiseen
  • saavuttaa riittävän hyvän ja terveen itsetunnon
  • on halukas oppimaan
  • osaa kuunnella aikuista

ja että hänellä on riittävät fyysiset, emotionaaliset, sielulliset ja tahdon alueen kyvyt selviytyäkseen yhden aikuisen ohjaamassa, 20–30 lapsen ekaluokkalaisryhmässä. Nämä kyvyt arvioidaan keväällä yhdessä vanhempien ja oppilashuollon kanssa.

Kannustusta, kunnioitusta ja tärkeitä juhlia

Steineresikoulussa lasta ohjataan yhä enenevässä määrin omatoimisuuteen, toisten huomioimiseen ja hyvin käytöstapoihin. Häntä rohkaistaan ja kannustetaan, ja hänen ainutkertainen persoonallisuutensa otetaan huomioon kunnioittaen, vaalien ja arvostaen. Turvallisuutta tuovat paitsi hyväksyvä, kannustava ilmapiiri, myös selkeät rajat ja helposti hahmottuva päivä- ja viikkorytmi: lapset maalaavat, piirtävät, tekevät käsitöitä, leipovat ja tekevät ”eukkaa” eli eurytmiaa tiettyinä viikonpäivinä. Viikkorytmiin mahdutetaan myös lasten syntymäpäiväjuhlallisuudet satuineen ja muine seremonioineen.

Esikoulun ovet ovat avoinna vanhemmille, ja sekä koulupsykologi että päiväkodinjohtaja vierailevat ryhmissä säännöllisesti. Toimintaan käyvät tutustumassa myös harjoittelijat muun muassa Snellman-korkeakoulusta.

Syntymäpäivät ja vuodenaikajuhlat – Mikael-juhla, adventtiaika, Martinpäivä, joulu sekä pääsiäinen – ovat tärkeitä ja odotettuja tapahtumia, joihin valmistaudutaan monin tavoin. Luontoa havainnoidaan ja vuodenkiertoa seurataan lasten kanssa pitkin vuotta.

Hakeminen

Esikouluun haetaan samaan tapaan kuin kouluun, joko soittamalla toimistoon (09) 477 7070 tai lähettämällä hakemus osoitteeseen Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, 00270 Helsinki. Tulostettava ja postitettava hakemus löytyy Tiedostolataustäältä.

Lapset otetaan esikouluun ilmoittautumisikäjärjestyksessä. Selkeitä erityislapsia tai/ja henkilökohtaista avustajaa tarvitsevia lapsia ei ryhmään voida ottaa. Rajatapauksista neuvotellaan vanhempien kanssa.

Esikoulu on portti ensimmäiselle luokalle ja luonteva tapa aloittaa taival steinerkoulussa.

Esikoulun tukimaksu

Esikoulu (klo 8-12) on ilmainen. Mikäli lapsi osallistuu ainoastaan esikoulutoimintaan, kerätään vapaaehtoisia tukimaksuja, jotka käytetään esikoulun erityistehtävän toteuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Siksi niitä tarvitaan. Maksujen suuruudet näet alla:

1 oppilas: 285 euroa/lukukausi (570 e/vuosi)
2 sisarusta: 200 euroa/lukukausi/lapsi (400 e/vuosi)
3 sisarusta: 145 euroa/lukukausi/lapsi (290 e/vuosi)
4 sisarusta: 115 euroa/lukukausi/lapsi (230 e/vuosi)

Iltapäivähoito

Esikoululaiset voivat, vanhempien niin halutessa, jatkaa eskarin jälkeen iltapäivähoidossa. Esikoulujen omat iltapäiväryhmät toimivat esikoulun omissa tiloissa klo 12–16.45. Iltapäivähoidossa on kaksi ohjaajaa ja korkeintaan 20 lasta.

Iltapäivähoidon ohjelmaan kuuluvat päivälepo satuineen, välipala ja paljon leikkiä sekä sisällä että ulkona. Iltapäivähoidon maksu on  1.8.2016 alkaen 190 €/kk.

Yhteystiedot

Päiväkodin hallinnollinen johtaja (esikoulut ja iltapäivähoito) Eeva Basdekis
puh 050 540 1920
eeva.basdekis@rudolfsteinerkoulu.fi

0A

Lehtikuusentie 6
00270 Helsinki
Esikouluopettaja Jutta Keski-Orvola, puh 045 773 24606 klo 8–12

jutta.keski-orvola@rudolfsteinerkoulu.fi

Iltapäivähoito klo 12–16.45
puh. 040 451 5723

0C
Paraistentie 3
00280 Helsinki
Esikoulunopettaja Monica Lindström
puh. 045 636 5221 klo 8–12
monica.lindstrom@rudolfsteinerkoulu.fi

Iltapäivähoito klo 12–16.45
puh. 045 7731 4364