Steiner-lukio – tietoa, taitoa ja sydämen sivistystä

Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukiossa saat yleissivistyksen merkiksi valkolakin ja matkaeväiksi elämäntaitoa, yhteisöllisyyttä, draamaa ja taiteita.

Lukio on luokallinen, eli suurin osa kursseista opiskellaan omassa luokkayhteisössä. Kuitenkin kielien, matematiikan ja syventävien reaaliaineiden kurssien valinneet opiskelijat muodostavat yli luokkasarjojen meneviä ryhmiä.

AVOIMET OVET 2021: etätilaisuudet ti 2.2.2021 klo 12.00 & 18.00. (Linkit julkaistaan tällä sivulla)

Yleistä

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan 75 kurssia. Kokonaisuus muodostuu pakollisista, syventävistä ja esimerkiksi tietyn erityistehtävän mukaisista soveltavista kursseista. Valtaosa oppilaista suorittaa valtakunnallista minimiä suuremman kurssimäärän. Lukion opinto-ohjelma on kolmevuotinen.

Lukion esittävän taiteen linja

Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukion uusi esittävä aloitti toimintansa elokuussa 2017. Lisätietoa linjasta saat e-linjan omilta sivuilta: www.rudolfsteinerkoulu.fi/elinja

Hakeminen

Lukioon haetaan yhteishaussa osoitteesssa www.opintopolku.fi. Steinerpedagogiselle yleislinjalle hakukriteerinä toimii lukuaineiden keskiarvo.

Lukion esittävän taiteen linjan opiskelijavalinta on kaksiosainen, katso lisätietoja: www.rudolfsteinerkoulu.fi/elinja

Retket, matkat, projektit ja näytelmät

10. luokka eli lukion ensimmäinen luokka: Viikon mittainen Lapin-leiri: Leirin merkitys on suuri, koska osa luokan oppilaista on vaihtunut. Ikimuistoinen, sisällöltään vahva viikko sisältää muun muassa tutustumista lappalaiseen kulttuuriin ja elinkeinoihin sekä ekologiaa ja paljon fyysisiä ponnisteluja. Maatalousleiri: Leirillä käydään läpi koko ravinnontuotanto, joka kytketään maantietoon, ravitsemusbiologiaan ja terveystietoon. Oppilaat viettävät yhden viikon maatilalla, usein luomu- tai biodynaamisella tilalla. Leiri sijoittuu huhti/toukokuun taitteeseen.

11. luokka eli lukion toinen luokka. Työharjoittelu: Lukiolaisemme tutustuvat työelämään lukion toisena vuonna viikon mittaisen työharjoittelun aikana. Kevätlukukaudella luokka tekee ja esittää oman näytelmän.

12. luokka eli lukion kolmas luokka: Loka-marraskuussa kulttuurimatka Firenzeen, Roomaan tai Ateenaan. Laaja päätöstyö taiteellisesta, käytännöllisestä tai tieteellisestä aiheesta, joka esitellään koko kouluyhteisölle. Päätöstyö tukee nuorta arvioimaan omia voimavarojaan ja lisää ammatinvalinnassa tarvittavaa itsetuntemusta

Opiskelijakunta

Opiskelijakunnalla tarkoitetaan kaikkia koulun 9.–12.-luokkalaisia. Tämän joukon edustajana ja edunvalvojana toimii opiskelijakunnan hallitus, johon kuuluu yksi tai kaksi edustajaa kultakin luokalta.

Vaikka suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu ovat hallinnollisesti erillään, opiskelijakunta on yhteinen. Se seuraa aktiivisesti ympäristön tapahtumia, tekee aloitteita, keskustelee koulun ja opettajien kanssa ja järjestää oppilaille tapahtumia (esim. bändi-illat). Kokouksia on noin kerran viikossa.

Kouluruokailu

Lukiossamme on Suomen paras (ja palkittu) ja monipuolisin kouluruoka, jota tarjoaa kouluruokalamme Ravintola Rudolf. Ruoka on pääsääntöisesti lähituotettua luomuruokaa ja ravintola on saavuttanut parhaan tähtitason Portaat luomuun -ohjelmassa.