Sisäilma

Lisätty 14.11.2018 (klikkaa linkkiä)
Sisäilmatiedote 13.11.2018

 

Lisätty 28.2.2017 (klikkaa linkkiä)
Sisäilmatiedote 28.2.2017

 

Lisätty 29.8.2016 (klikkaa linkkiä)
Sisäilmatiedote 26.8.2016

 

Lisätty 21.3.2016
Sisäilmatiedote 18.3.2016 (klikkaa linkkiä)

 

Lisätty 19.2.2016
Sisäilmatiedote 19.2.2016 (klikkaa linkkiä)

 

Lisätty 4.12.2015
Sisäilmatiedote 4.12.2015 (klikkaa linkkiä)

 

Lisätty 22.4.2015
Sisäilmatiedote 16.4.2015, korjattu versio (klikkaa linkkiä)

 

Lisätty 16.4.2015
Korjausvaiheselvitys (klikkaa linkkiä)

 

Lisätty 9.3.2015
Korjausten viikkoraportti (klikkaa linkkiä)

 

Lisätty 5.3.2015
Sisäilmatiedote 13.2.2015 (klikkaa linkkiä)

 

 

Lisätty 17.12.2014

Korjausten tilanne, esitetty syyskokouksessa (klikkaa linkkiä)

 

 

—-

Lisätty 28.10.2014

Hallituksen vastine ympäristökeskukselle (klikkaa linkkiä)

—-
Lisätty 22.10.2014

Kirje koulun hallitukselta (klikkaa linkkiä)

—-

Lisätty 22.10.2014

Esko Linbladin tiedote 10.10.2014 (klikkaa linkkiä)

—-

Lisätty 6.10.2014
Yleissuunnitelma
tehtävistä korjauksista

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätty 26.9.2014

 

SISÄILMATIEDOTE 26.9.2014

 

Kiitämme teitä kaikkia aktiivisuudesta, yhteydenottoja on tullut paljon.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN JÄLKIVALVONTAKÄYNTI

 

Helsingin kaupungin Ympäristökeskus on koulukiinteistöjä valvovana viranomaisen tavannut torstaina 24.9. koulun ja Suomen Sisäilmakeskus Oy:n (SSK) edustajat. Tilaisuudessa käsiteltiin Paraistentien kiinteistöä, sen tutkimuksia ja korjaussuunnitelmia. Ympäristökeskus katsoo että koulun toimenpideohjelma todetun terveyshaitan poistamiseksi on vallitsevissa olosuhteissa realistinen ja riittävä. Ympäristökeskus kuitenkin toimittaa koululle vielä kuulemisasiakirjat, jossa koulua pyydetään mm. tarkentamaan korjausaikataulua eri tilojen osalta. Ympäristökeskus myös seuraa korjausohjelman etenemistä.

 

 

 

Ympäristökeskus yhtyi SSK:n asiantuntijoiden näkemykseen, että kiinteistöistä ei tässä vaiheessa ole tarvetta ottaa lisänäytteitä. Näytteitä on otettu suunnitelmallisesti erilaisista riskirakenteista jotka kuvaavat kiinteistön kokonaistilaa. Rakennusalan ammattilaiset (kiinteistöpäällikkö yhdessä SSK:n valvojan kanssa) voivat näytteiden ja rakennuspiirustusten perusteella paikantaa muut samantyyppiset ongelmakohdat kiinteistöstä. Kun ongelmarakenteet avataan korjausten yhteydessä, todellisista vaurioista saadaan parempi kuva kuin pelkällä näytteidenotolla. Tämän lisäksi korjausten rinnalla tehtävät ilmanvaihtojärjestelmän kartoitus ja viemärikuvaukset (myös viemärinhaju on merkittävä sisäilmaongelma) täydentävät kuvaa kiinteistöjen yleiskunnosta.

 

 

Koulu on varautunut siihen että korjausten edetessä saatetaan huomata joidenkin tilojen olevan sellaisessa kunnossa että niitä ei kannata korjata, vaan tilat suljetaan toistaiseksi. On myös mahdollista että esimerkiksi viemärikuvauksissa ilmenee ongelmia, joiden korjaaminen tulee niin paljon kalliimmaksi kuin nyt kaavaillut tilakohtaiset toimenpiteet, että niitä ei ole taloudellisesti mahdollista tai järkevä toteuttaa. Silloin tilanne pitää arvioida uudestaan.

 

VÄISTÖTILAT

 

Moni on peräänkuuluttanut väistötiloja. Selvitämme parhaillaan väistötilojen saatavuutta kaupungilta ja muilta tahoilta. Tilojen löytäminen meidän kokoiselle koululle ei valitettavasti ole yksinkertaista. Rakennusvalvonta asettaa monia vaatimuksia sille minkälaiset tilat sopivat koulukäyttöön. Ensimmäisenä yritämme löytää tilat suomenkieliselle 1-2.-luokkalaisten iltapäivä­kerholle.

 

 

TAVAROIDEN PUHDISTAMINEN
Keskustelimme myös SSK:n ja Ympäristökeskuksen kanssa tavaroiden puhdistamisesta. Kun luokka siirtyy omasta luokastaan väistötilaan, otetaan luokasta mukaan ne tavarat joita remontin aikana ehdottomasti tarvitaan. Muut tavarat jätetään tilaan, ja urakoitsija hoitaa näiden tavaroiden asianmukaisen puhdistamisen. Tilasta poisvietäviä tavaroita voi haistella raikkaassa ulkoilmassa, ja mikäli niissä on epämiellyttäviä hajuhaittoja kannattaa harkita niiden pesemistä, pakastamista viikoksi tai heittämistä pois.

 

 

ILMANPUHDISTIMET
Selvitämme parhaillaan asiantuntijoilta, olisiko ilmanpuhdistimien hankkimisesta niihin tiloihin, joiden korjaus viivästyy, merkittävää hyötyä.

 

 

OIREITA?
On ensisijaisen tärkeää että olette yhteydessä koulun terveydenhoitajiin, mikäli epäilette, että lapsellanne on koulun sisäilmaan liittyviä oireita, koska ainoastaan sitä kautta saamme tiedon mikäli yksittäisessä luokassa on paljon oireilevia. Terveydenhoitajille toimitettujen tietojen valossa voimme muuttaa korjaussuunnitelman kiireellisyys­järjestystä tai etsiä luokalle väistötilaa.

 

 

Kouluterveydenhoitajat:
Lehtikuusentiellä Leena Lauhikari puh. 050-310 5631 (soittoaika arkisin klo 13-14)
Paraistentiellä Ida Ryhänen puh (ma ja pe) 050-310 5617

 

 

Henkilökuntaa pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshoitaja Outi Summaseen.

 

 

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ
Koulun kiinteistöpäällikkö Terho Kylli on irtisanoutunut, sopimus päättyy 28.2.2015. Hallitus on päättänyt että uutta kiinteistöpäällikköä haetaan avoimella haulla HILMA-hankintakanavan kautta, jossa hakuilmoitus julkaistaan lähiaikoina.

 

 

YHTEISTYÖ JA TALKOOT

 

 

Pyydämme yhteistyötä kaikilta joilla on lapsia koulussa tai ovat itse kiinteistöissä töissä. Koulun tilat on saatava mahdollisimman pian terveydelle turvallisiksi. Toivomme että kaikki energia suunnataan nykytilan ratkaisemiseen ja tulevaisuuteen. Yksityisenä opetuksenjärjestäjänä koululla ei ole mitään vararahastoa mistä korjaukset rahoitetaan, joten kaikki varainkeruuehdotukset ja muut talkooideat otetaan avosylin vastaan.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS

 

Toivomme että mahdollisimman moni osallistuu tiistaina 7.10. klo 18.00 Lehtikuusentiellä, Mikaelsalissa, pidettävään sisäilmainfoon. Tilaisuudessa ovat läsnä kiinteistöpäällikkö Terho Kylli, Suomen Sisäilmakeskuksen valvoja Esko Lindblad ja lääk.tri Tuula Putus (IndoorAid). TERVETULOA!

 

 

 

Helsingissä 26.9.2014
Marika Törnblom
työsuojelupäällikkö
marika.tornblom@rudolfsteinerkoulu.fi
puh. 09-477 70711 tai 045-77 31 31 30


 

 

(puhelinaika sisäilma-asioita varten arkisin klo 9-10)

 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

 1. 1.    Kuka tekee korjauksia?
  Uudenmaan Rakennus- ja Maalauspalvelu Oy urm.fi, siivousta hoitaa Yleissiivous Oy www.yleissiivous.com, asbestipurkutyöt hoitaa Dammega Oy www.dammega.fi
 2. Kuka arvioi tilojen kiireellisyysjärjestyksen?
  Koulun kiinteistöpäällikkö Terho Kylli arvioi yhdessä SSK:n valvojan Esko Lindbladin kanssa tilasta saatujen tutkimustuloksien valossa ja terveydenhoitajilta saatujen oireilujen perusteella.

  3.    Kuinka pitkään yhden tilan remontti kestää?
  Yhden luokkahuoneen kesimääräinen remontti kestää kuusi työpäivää

  4.    Mitä remontoitavassa tilassa tehdään?
  Vaihe 1. Tilan tyhjentäminen
  Vaihe 2. Kalusteiden suojaaminen
  Vaihe 3. Alipaineistaminen, Purkutyöt
  Vaihe 4. Korjaustyöt – vaihtelevat tilasta tilaan mm. ikkunanvälit, vesipisteet ja katot

Vaihe 5. Siivous Vaihe 6. Luokan muutto takaisin

5.    Kuinka paljon SSK:n Esko Lindblad on paikan päällä valvomassa toimenpiteitä?
Keskimäärin 3 krt/tila

6.     Missä vanhempien on mahdollista seurata dokumentointia siitä, mitä
korjauksia kussakin tilassa on tehty, millä materiaaleilla ja mitä mahdollisia lisätutkimuksia tilaan on tehty?
Jokaisesta korjatusta tilasta laaditaan huonekortti, johon kirjataan tehdyt havainnot, sovitut korjaukset  yms. Reaaliaikaisesti näitä ei voida seurata vaan ne valmistuvat töiden valmistumisen jälkeen.

7.    Mitkä tilat on korjattu?
Lehtikuusentiellä seuraavat luokat on korjattu:
10 A , 10 C
Paraistentiellä korjaukset kesken

8.    Mitkä tilat ovat korjauksen alla?
Lehtikuusentiellä: 9 C ja 9 A
Paraistentiellä: musiikkiluokka, erityisopetustila ja 2. luokkalaisten iltapäiväkerhotila

9 .Mitkä tilat korjataan seuraavaksi?
Lehtikuusentiellä: 3 A-luokka
Paraistentiellä: 2 D-luokka

10.    Korjausaikataulu?
Luokkahuoneet joissa oppilaat opiskelevat koko päivän pyritään korjaamaan marraskuun loppuun mennessä.

 

—–

 

Lisätty 9.9.2014

Paraistentien sisäilman jatkotutkimustulokset valmistuneet

Paraistentie 3. koulurakennuksen osalta Suomen Sisäilmakeskus Oy:n (SSK) suorittamat jatkotutkimukset on saatu päätökseen. Tulokset osoittavat että rakennuksessa on useita vakavia ongelmakohtia. SSK:n tutkimuspäällikkö/rakennusterveysasiantuntija Eila Hämäläisen yhteenveto nyt tehdyistä jatkotutkimuksista on saatavilla koulun nettisivuilta, http://www.rudolfsteinerkoulu.fi/hrsk/sisaeilma/

Korjausaikataulun kiireellisyysjärjestystä tarkistetaan nyt saatujen tutkimustulosten valossa. Ensimmäisten tilojen korjaukset alkoivat molemmissa kiinteistöissä maanantaina 1.9. Korjaus ja siivous kesti ajallisesti pidempään kuin mitä alun perin oletettiin, mutta avauksissa ei löydetty mitään yllättävää, ja korjaukset sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Paraistentiellä korjaukset aloitettiin musiikkiluokasta, ja jatkuvat 2. –luokkalaisten iltapäiväkerhotilasta ja 3. kerroksen erityisopetustilasta. Lehtikuusentiellä korjaukset aloitettiin 10 A-luokasta ja jatkuvat 10 C-luokassa.

Kaikki SSK:n tutkimustulokset on toimitettu Helsingin kaupungin Ympäristökeskukselle, joka on koulurakennuksia valvova viranomainen. Tutkimusraportti on nähtävillä myös koulun kansliassa.

Seuraava tiedotustilaisuus pidetään tiistaina 7.10.2014 klo 18.00.

Helsingissä 9.9.2014

Marika Törnblom työsuojelupäällikkö puh. 09-477 70711 tai 045- 77 31 31 30 (puhelinaika sisäilma-asioita varten arkisin klo 9-10) marika.tornblom@rudolfsteinerkoulu.fi

 

Suomen Sisäilmakeskus Oy:n yhteenveto Paraistentien jatkotutkimuksista

Koulurakennuksen tutkimukset kohdistettiin aiemmin tehdyssä riskikartoituksessa esille tulleisiin riskirakenteisiin, kuten ikkuna-, lattia- ja ulkoseinärakenteisiin sekä niiden liitoskohtiin, pintarakenteisiin sekä erilaisiin putkikanaviin ja kotelorakenteisiin, joita on eri puolilla rakennusta. Rakenteita ja rakenneosia tutkittiin kahdestakymmenestä kohdasta ja näytteitä materiaalien mikrobimäärityksiä varten otettiin rakenteista 12 kappaletta. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa.

Jatkotutkimuksissa tuli esille mm. seuraavia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä:

– rakenteissa on useita eriasteisia, erityisesti ulkopuolisen kosteuden aiheuttamia vaurioita,

– kosteuden seurauksena syntynyttä mikrobikasvustoa sekä selkeää mikrobiperäistä hajua,

– paikallisten vesivahinkojen aiheuttamia vaurioita,

– epätiiviitä rakenneliitoksia,

– epäpuhtauksien siirtymäreitteinä toimivia avonaisia liikuntasaumoja ja halkeamia,

– betonirakenteissa osin purkamattomia muottilaudoituksia vastaavia rakenteita.

– Materiaalinäytteiden mikrobimäärityksissä todettiin yhdessä (1kpl) erittäin runsas (++++), kahdeksassa (8 kpl) näytteessä runsas (+++) ja kolmessa (3 kpl) näytteessä kohtalainen (++) mikrobikasvusto.

– Näytteissä todettiin useita eri mikrobilajeja sekä lisäksi kosteusvaurioita indikoivia lajeja.

 

Pääosa todetuista vaurioista johtuu ko. rakennusaikakauden nykyään toimimattomista rakenneteknisistä ratkaisuista (mm. puutteelliset ulkopuoliset vedeneristykset, salaojitukset ymv.) sekä materiaalien/rakenteiden luonnollisesta vanhenemisesta.

 

Korjaussuunnittelu sekä korjaustoimenpiteet on aloitettu välittömästi. Työt pyritään suorittamaan siten, että korjaukset käynnistetään ensimmäisenä niissä tiloissa joissa olosuhteet todettiin heikoimmiksi. Korjaustöiden ajaksi kukin remontoitava tila vuorollaan osastoidaan sekä alipaineistetaan.

Nyt tehtävillä korjaustoimenpiteillä tilat pyritään saattamaan siihen kuntoon, että niissä voidaan työskennellä, kunnes peruskorjausluonteisia, laajamittaisempia korjaustoimenpiteitä vaativa suunnittelu valmistuu.

Suomen Sisäilmakeskus Oy

 

 

Eila Hämäläinen

Tutkimuspäällikkö, rkm

rakennusterveysasiantuntija

 

————

Lisätty 27.8.2014 

Hyvät vanhemmat ja työntekijät,

Koulussamme järjestettiin tiistaina 19. ja keskiviikkona 20.8. kolme tiedotustilaisuutta koulun sisäilmasta.

Suomen Sisäilmakeskus Oy:n (SSK) riskikartoitusraportit molemmista kiinteistöstä ovat saatavilla Lehtikuusentien kansliassa arkisin klo 9-15.

Riskikartoituksissa todettiin korjausta vaativia riskitekijöitä ja ongelmakohtia molemmissa kiinteistöissä. Osa korjauksista on tehty jo kesän aikana, mutta suurin osa tehdään nyt syksyn aikana, niin nopealla aikataululla kuin mahdollista.

 

MITEN VAURIOT KORJATAAN?

Alustavan aikataulun mukaan koulukiinteistöjen korjaukset alkavat 1.9.

Pääsääntönä on että kaikki luokkahuoneet ja muut tilat, joissa oleskellaan koko päivä, käydään läpi ja korjataan. Koko tila käydään läpi ja korjaukset sovitaan huonekohtaisesti työn edetessä. Jokainen tila on vuorollaan n. 2-4 päivää pois käytöstä. Korjaukset kestävät arviolta lokakuun loppuun asti. Suurin osa korjauksista tehdään syysloman aikana.

Riippuen tilasta, korjauksen kohteena voivat olla esim. ikkunavälien avaus, tarkistus ja eristeiden vaihto, sekä vesipisteen ympärillä olevan alueen tarkistus ja allaskaapin vaihto.

 

KUKA VALVOO TYÖTÄ?

Korjauksia koordinoi koulun kiinteistöpäällikkö Terho Kylli.

Valvojana toimii ulkopuolisena asiantuntijana Esko Lindblad SSK:sta.

Korjausten ajaksi tilat suljetaan ulkopuolisilta ja alipaineistetaan. Korjauksen jälkeen tilat siivotaan tarkkaan, jotta korjauspöly ei pääse muihin tiloihin.Pyydämme kaikilta ymmärrystä remontin aiheuttamista tilojen vaihdoista ja äänistä.

HUOM! Tiedottaminen siirtyy jatkossa koulun nettisivuille os. www.rudolfsteinerkoulu.fi/hrsk/sisaeilma/. Sivuille lisätään tietoa remontin edetessä. Lähetämme jatkossa tiedotteita sisäilma-asioista Wilmassa ja sähköpostitse vain mikäli korjausten edetessä tapahtuu jotakin yllättävää.

 

LISÄTUTKIMUKSET

Nyt aloitettavat korjaukset puuttuvat kiireellisimpiin havaittuihin ongelmakohtiin. Korjausten yhteydessä kartoitetaan molempien kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmät ja tutkitaan pohjaviemärien kunto. Riittämätön ilmanvaihto ja viemärinhaju ovat molemmat nousseet esille ongelmakohtina sisäilmatutkimuksissa. Päätökset korjausten seuraavasta vaiheesta tehdään kun selvitykset ovat valmiit myöhemmin syyslukukauden aikana.

 

ONKO SINULLA KYSYMYKSIÄ?
Pyydämme teitä lähettämään mahdolliset raportteihin tai korjauksiin liittyvät kysymykset niin pian kuin mahdollista, mielellään ke 2.9. mennessä, allekirjoittaneelle.

Kysymyksiin vastaavat SSK:n asiantuntijat ja kiinteistöpäällikkö. Kysymykset ja vastaukset kootaan yllä mainitulle nettisivuille syyskuun puolivälissä.

 

OIREITA?

Mikäli epäilette, että lapsellanne on koulun sisäilmaan liittyviä oireita, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä kouluterveydenhoitajiin:

Lehtikuusentiellä Leena Lauhikari puh. 050-310 5631 (soittoaika arkisin klo 13-14)
Paraistentiellä Ida Ryhänen puh (ma ja pe) 050-310 5617

Henkilökuntaa pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshoitajaan.

 

Tämä tiedote löytyy myös os. rudolfsteinerkoulu.fi.

 

Helsingissä 27.8.2014

 

Marika Törnblom
työsuojelupäällikkö
puh. 09-477 70711 tai 045- 77 31 31 30 (puhelinaika sisäilma-asioita varten arkisin klo 9-10)
marika.tornblom@rudolfsteinerkoulu.fi

 

——

 

Lisätty 8.8.2014

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen Sisäilmasta ti 19.8. ja ke 20.8.

Kesän aikana on koulun molemmissa kiinteistöissä kartoitettu ja tehty toimenpiteitä koulun sisäilman parantamiseksi.

Suomen Sisäilmakeskus Oy:n (SSK) tekemien riskikartoitusten tulosten perusteella rakennuksissa on joukko selkeitä ongelmia, jotka tulee korjata. Yhtäkään tilaa ei tässä vaiheessa tarvitse sulkea, vaan opetus voi alkaa normaalisti.

Koulun hallitus järjestää kaksi tiedotustilaisuutta, yhden Lehtikuusentien kiinteistöstä (ti 19.8) ja toisen Paraistentien kiinteistöstä (ke 20.8.). Molemmat tilaisuudet pidetään Mikaelsalissa klo 18-20.

Tilaisuuksissa Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö ja rakennustervesysasiantuntija SSK:sta ja Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö SSK:sta esittelevät kesän tutkimusten tulokset. Tämän jälkeen koulun kiinteistöpäällikkö Terho Kylli selvittää mitä korjaustoimenpiteitä on jo tehty. Hän esittelee myös yksityiskohtaisen suunnitelman miten työ etenee syksyn aikana.

Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

SSK:n toivomuksen mukaan raportit ovat saatavilla vasta tiedotustilaisuuksien jälkeen.

Elokuussa avaamme omat nettisivut sisäilmatiedotteita varten os. rudolfsteinerkoulu.fi jossa voi seurata korjausten etenemistä ja jotta selkeän tiedon saanti on mahdollisimman helppoa kaikille asianosaisille.

Hallitus haluaa muistuttaa että on tärkeää että vanhemmat viestii mahdollisista sisäilmasta johtuvista oireista kouluterveydenhoitajille:
Lehtikuusentiellä Leena Lauhikari puh. 050-310 5631 (soittoaika klo 13-14)
Paraistentiellä Ida Ryhänen puh (ma ja pe) 050-310 5617

Edellinen kanslian sisäilmatiedote lähetettiin teille 5. kesäkuuta.

Mukavaa kouluvuoden alkua toivottaen!

Helsingissä 8.8.2014

Marika Törnblom
työsuojelupäällikkö
puh. 09-477 70711 tai 045- 77 31 31 30 (puhelinaika sisäilma-asioita varten arkisin klo 9-10)
marika.tornblom@rudolfsteinerkoulu.fi