Ruokatoimikunta

Ruokatoimikunnaksi kutsutaan koulun hallituksen alaista työryhmää, joka valvoo kouluruoan ja sille asetettujen ruokatavoitteiden toteutumista; toimii yhteistyöelimenä koulun rehtorin, hallituksen ja johtokuntien välillä; tekee yhteistyötä koulun ruokatuottajan kanssa sekä järjestää terveellistä ja ekologista ruokaa käsitteleviä luentoja. Lisäksi ruokatoimikunta tekee PR- ja yhteistyötä mm. muiden steinerkoulujen (Tampereen Steinerkoulu, Mikaelskolan ja Sammatin Steinerkoulu), Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategian ja Ekocentrian kanssa. Projektien tavoitteena on pysyä ajan hermolla kouluruokailuun liittyvissä asioissa.

Suomen- ja ruotsinkielisen puolen yhteinen ruokatoimikunta perustettiin 15.3.2011. Se jatkaa edeltäjänsä, 10 vuotta toimineen ruokaryhmän, työtä. Virallinen asema koulun organisaatiossa tarjoaa ruokatoimikunnalle ruokaryhmää suuremman painoarvon. Lopulliset päätökset tekee kuitenkin hallitus ruokaryhmän laatimien päätösesitysten perusteeella.

Ruokatoimikunnan puheenjohtajana toimii vuoden 2012 loppuun saakka B-puolen kotitalous- ja luokanopettaja Lena Lietepohja. Toimikunnan jäsenet nimittää hallitus. Jäsenet valitaan syksyisin vuodeksi kerrallaan.

  • opettajakollegio valitsee edustajat A-, B- ja C-puolelta (3)
  • oppilaskunta valitsee kaksi edustajaa: yhden AC-puolelta ja yhden B-puolelta (2)
  • vanhempainyhdistys valitsee edustajat A-, B- ja C-puolelta (3)
  • hallitus valitsee keskuudestaan yhden edustajan (1)
  • koulun hallinto (1)
  • muu henkilökunta: talouspäällikkö kutsutaan paikalle tarvittaessa

Hallitus hyväksyi ruokatoimikunnan laatimat ”ruokatavoitteet” 6.9.2011.

Ruokatoimikunnan pitkän aikavälin tavoitteena on, että Helsingin Rudolf Steiner -koulusta tulee Helsingin pilottikoulu kouluruoan osalta. Niin kuin Suomeen tullaan ulkomailta saakka tutustumaan PISA-tutkimuksessa loistavasti menestyneeseen koulujärjestelmäämme, tulevaisuudessa tutustumiskohteena voisi olla Helsingin Rudolf Steiner -koulun ansiokas kouluruoka, jossa otetaan huomioon paitsi terveellisyys ja eettisyys, myös kestävä kehitys ja ekologisuus.