Päätöksenteko

Päätöksenteko

KOULUN HALLINTO

Steinerkoulu, meidän koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu on yksityinen, koulun vanhempien ja henkilökunnan ylläpitämä koulu. Päätökset koulussa teemme siis kaikki me, vanhemmat ja työntekijät, yhdessä. Kannatusyhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa valitaan koululle yhteinen hallitus, sekä erikseen suomen- ja ruotsinkieliset johtokunnat. Nämä kolme elintä johtavat ja valvovat koulun toimintaa. Opetuksen sisällöstä vastaavat suomen- ja ruotsinkieliset opettajakunnat. Koulun kanslia hoitaa päivittäistä hallintoa käytännön tasolla.

 

YHDISTYS

Helsingin Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistys – Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors r.y.:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat, koulun toimihenkilöt sekä koulun 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Jäsenmaksu vuonna 2017 on 35 €, joka sisältää Steinerkasvatuslehden vuosikerran (4 numeroa/vuosi). 

 

Jäsenanomuslomake

 

Kannatusyhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja nimetään vanhempien ehdokkaat johtokuntiin. Syyskokouksessa hyväksytään tulevan vuoden budjetti ja valitaan hallituksen jäsenet.

 

Kannatusyhdistyksen säännöt
Talousohjesääntö

 

HALLITUS

Hallitus vastaa koulun kokonaistaloudesta ja luo puitteet koulutoiminnalle, esim. seuraa syyskokouksessa päätetyn budjetin toteutumista, vastaa koulukiinteistöistä ja kouluruokailusta. Hallitus myös nimittää rehtorit osastojen esityksestä. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran/koulukuukasi.

 

Hallitus koostuu vuonna 2017 yhdeksästä vanhemmasta:

 

Christian Hirn, puheenjohtaja, lapset luokilla 3B ja 5B. Sähköposti: hallitukseen ollaan yhteydessä sihteerin kautta.

Taru Taajamaa, varapuheenjohtaja (7C)

 

Muut hallituksen jäsenet:

Antti Ellonen (2A ja 4A)

Joakim Ignatius (3B)
Mika Lakka (1C)
Antti Lehtinen (0A, 6A ja 7A)
Johanna Leppänen (0C, 3C ja 5C)
Raisa Rautiainen-Laakso (1A ja 4A)
Esko Saarenoja (5B)

 

 

Hallituksen sihteerinä toimii talouspäällikkö Marika Törnblom (ei äänioikeutta). Hallitukseen otetaan yhteyttä sihteerin kautta etunimi.sukunimi@rudolfsteinerkoulu.fi tai 09-477 7070.

 

 

JOHTOKUNNAT

Johtokunnat vastaavat osastojen taloudesta ja toiminnasta.

 

Suomenkielisen osaston johtokunta lukuvuonna 2016-2017:

Eeva Basdekis, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustaja

Raija Cser, varapuheenjohtaja

Takko Eräkangas , opettajien edustaja

Antti Lehtinen, puheenjohtaja

Mari Karakoski

Markus Koskinen
Minna Kinnari

Iisa Rahijärvi

Pasi Salmela, opettajien edustaja

Krista Vartiainen, oppilaskunnan edustaja

 

Esittelijänä toimii rehtori Esa Tuominen ja sihteerinä apulaisrehtori Vesa Aaltonen (ei äänioikeutta).

 

 

Ruotsinkielisen osaston johtokunta lukuvuonna 2015-2016

 

Annika Nyström, puheenjohtaja

Kim Wickström

Anna Högström

Henrika Nybondas-Kangas

Fredrik Westerlund

 

Opettajajäsenet:

Helena Sandell, opettajakunnan pj.

Jostein Aarbakke
Sofia Saaritsa

 

Esittelijänä kokouksissa toimii rehtori August Tarkkio (ei äänioikeutta)