Päätöksenteko

KOULUN HALLINTO

Steinerkoulu, meidän koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu on yksityinen, koulun vanhempien ja henkilökunnan ylläpitämä koulu. Päätökset koulussa teemme siis kaikki me, vanhemmat ja työntekijät, yhdessä. Kannatusyhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa valitaan koululle yhteinen hallitus, sekä erikseen suomen- ja ruotsinkieliset johtokunnat. Nämä kolme elintä johtavat ja valvovat koulun toimintaa. Opetuksen sisällöstä vastaavat suomen- ja ruotsinkieliset opettajakunnat. Koulun kanslia hoitaa päivittäistä hallintoa käytännön tasolla.

 

YHDISTYS

Helsingin Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistys – Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors r.y.:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat, koulun toimihenkilöt sekä koulun 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Jäsenmaksu vuonna 2017 on 35 €, joka sisältää Steinerkasvatuslehden vuosikerran (4 numeroa/vuosi).

 

Jäsenanomuslomake

 

Kannatusyhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja nimetään vanhempien ehdokkaat johtokuntiin. Syyskokouksessa hyväksytään tulevan vuoden budjetti ja valitaan hallituksen jäsenet.

 

Kannatusyhdistyksen säännöt (29.11.2018 alkaen)
Talousohjesääntö

Budjetti

HALLITUS

Hallitus vastaa koulun kokonaistaloudesta ja luo puitteet koulutoiminnalle, esim. seuraa syyskokouksessa päätetyn budjetin toteutumista, vastaa koulukiinteistöistä ja kouluruokailusta. Hallitus myös nimittää rehtorit osastojen esityksestä. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran/koulukuukasi.

 

Hallitus koostuu vuonna 2019 yhdeksästä vanhemmasta:

 

Christian Hirn, puheenjohtaja, lapset luokilla 6B ja 8B. Sähköposti: hallitukseen ollaan yhteydessä sihteerin kautta.

Jouni Järviluoma, varapuheenjohtaja (6A ja 7A)

 

Muut hallituksen jäsenet:

Antti Ellonen (5A ja 7A)
Linda Hellsten (6B ja 9B)
Joakim Ignatius (6B)
Mika Lakka (2C ja 4C)
Antti Lehtinen (3A, 9A ja 10E)
Johanna Leppänen (3C, 6C ja 8C)
Raisa Rautiainen-Laakso (5C ja 8A)

Hallituksen sihteerinä toimii talouspäällikkö Marika Törnblom (ei äänioikeutta). Hallitukseen otetaan yhteyttä sihteerin kautta etunimi.sukunimi@rudolfsteinerkoulu.fi tai 09-477 7070.

 

 

JOHTOKUNNAT

Johtokunnat vastaavat osastojen taloudesta ja toiminnasta.

 

Suomenkielisen osaston johtokunta lukuvuonna 2019-2020:

Antti Lehtinen, puheenjohtaja
Mari Karakoski, varapuheenjohtaja
Anna-Mari Henell
Aki Lehtinen
Timo Peltonen
Iisa Rahijärvi
Eeva Basdekis, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustaja
Minna Eklund , opettajien edustaja
Pilvi Kivi, opettajien edustaja
Alina Poovathkunnel, oppilaskunnan edustaja

Esittelijänä toimii rehtori Esa Tuominen ja sihteerinä apulaisrehtori Vesa Aaltonen (ei äänioikeutta).


Ruotsinkielisen osaston johtokunta lukuvuonna 2019-2020:

Henrika Nybondas-Kangas, puheenjohtaja
Anna Högström
Lauri Turja
Petra Turja
Kim Wickström

Opettajajäsenet:
Risto Korkeamäki opettajakunnan pj.
Jostein Aarbakke
Simon Finnilä

Esittelijänä kokouksissa toimii rehtori August Tarkkio (ei äänioikeutta)