Koulun rahoitus

HRSK:n toiminta rahoitetaan valtionosuudella eli VOSilla, valtiolta anottavilla harkinnanvaraisilla osuuksilla sekä vapaaehtoisilla tukimaksuilla.

VOS määräytyy koulun oppilasmäärän mukaan. Se edellyttää valtioneuvoston yksityisille kouluille myöntämää perustamislupaa. Luvan saaminen perustuu alueen riittävään koulutustarpeeseen sekä laissa määriteltyjen sivistyksellisten ja ammatillisten kriteereiden täyttymiseen.

Erikseen anottavat harkinnanvaraiset osuudet perustuvat esimerkiksi kaksikielisyyteen, kerhotoimintaan, ryhmäkokojen pienentämiseen tai erityisopetukseen.

Myös vanhempien maksamien vapaaehtoisten tukimaksujen merkitys koululle on erittäin merkittävä.