Yhdysvanhemmat myönsivät koulun pitkäaikaiselle musiikinopettajalle,  
Heikki Kiiskille, 200 euron stipendin. Perusteena oli lasten, koulun  
sekä koulun ja vanhempien yhdessä organisoimien tapahtumien hyväksi  
tehty työ. Stipendi luovutettiin C-koulun kevätjuhlassa 4.6.2011. 
Yhdysvanhemmat ovat päättäneet myöntää stipendejä harkintansa mukaan  
sellaisille koulun työntekijöille, vanhemmille, oppilaille tai koulussa toimiville ryhmille, jotka tekevät erityisen esimerkillistä ja pyyteetöntä työtä yhteisön ja sen yhteishengen hyväksi.