– Yleisesti ottaen Helsingin Rudolf Steiner -koulu ponnistaa eteenpäin vahvalta pohjalta, sanoo koulun uusi rehtori Esa Tuominen. 

– Haluaisin, että perustana koulun toiminnalle olisi itse koululiikkeen pitkän historian lisäksi myös innostava ja osaava henkilöstö, toimiva kodin ja koulun yhteistyö sekä opinhaluiset oppilaat, hän jatkaa.

Steinerkoulut ovat osa suomalaista koulujärjestelmää ja "virallinen" pedagoginen vaihtoehto jo vuodesta 1955.

Miten näet Steinerkoulun osan suomalaisessa koulukentässä?

Useissa asioissa Steinerkoulut ovat olleet pedagoginen edelläkävijä ja peruskoulu on ottanut monessa asiassa vaikutteita steinerkouluista.

Näistä esimerkkejä ovat muun muassa yhtenäiskouluajatus, sanallinen arviointi, työelämään tutustumien, muuntuva opetustila, päätöstyöt tai oppikirjaton opetus.

Toivon että uusia rohkeita pedagogisia kokeiluja ja innovaatioita tehtäisiin steinerkouluissa jatkossakin. Esimerkkinä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta oppilaiden hyvinvointiin voin mainita palkitun kouluruokailun. Koulumme tarjoaa puhdasta luomuruokaa ja oppilaat saavat mahdollisuuden viljellä lähipalstoilla ja leireillä.

Mitkä ovat suurimmat haasteet tulevaisuudessa ja miten kehittäisit steinerkoulua lähivuosina?

Lähivuosina monet peruskouluun ja lukioon liittyvät hankkeet vaikuttavat myös steinerkouluihin.

Esimerkiksi vuonna 2016 käyttöön otettavat uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat pitävät rehtorin tulevana lukuvuotena kiireisenä, sähköisistä ylioppilaskirjoituksista puhumattakaan.

Koulussamme on viimeisen vuoden aikana esille noussut sisäilmakysymys, joka on aiheuttanut hämmennystä vanhempien ja opettajien keskuudessa. Korjauksia on tehty, mutta kummatkin kiinteistöt ovat vanhoja, joten lähiaikoina uudisrakennushanketta on saatava eteenpäin. Tämä on ilman muuta meidän ykköshaasteemme tällä hetkellä, jonka kanssa työskentelemme päivittäin.

Meillä, kuten muillakin tulee olemaan haasteena myös pitkänajan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön strategian luominen ja toimeenpaneminen. Meidän tulee pohtia, miten suhtaudumme TVT-asioihin ja miten saisimme ne luontevaksi osaksi pedagogiikkaa.

Tavoitteenamme on myös ylläpitää jatkuva, aktiivinen yhteistyö muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten Steinerkoulujen, Steinerkasvatuksen liiton ja yksityiskoulujen liiton kanssa.

Hämmennystä kuluvana lukuvuonna on aiheuttanut suunniteltu toisen asteen toimilupien peruuttaminen.
Poliittinen soutamien ja huopaaminen loppui maaliskuussa kun toisen asteen toimilupa- ja rahoituslainsäädäntöprosessi ei mennytkään läpi eduskunnassa.

Joka tapauksessa tulevan hallituskauden miljardisäästöt tulevat varmasti joiltakin osin kohdistumaan myös kouluihin ja valitettavasti niukkenevat resurssit ovat steinerkoulujenkin arkipäivää.

Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet surullisia viestejä monista steinerkouluista siitä kuinka he aikovat resurssipulan vuoksi ajaa ylempien luokkien opetuksen alas.

Mikä on Steinerkoulun tärkeimpiä tehtäviä?

Lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä Steiner-koulun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa toiset huomioon ottavia, vastuullisia ihmisiä, jotka ymmärtävät paikkansa osana yhteiskuntaa ja luontoa. Tulevaisuuden taitoja kasvavassa määrin on myös kyky kyseenalaistaa valitsevat totuudet ja luovuus löytää luovia ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin. 

Steinerkoulun kasvatusihanteista minua viehättää erityisesti laaja-alainen yleissivistys, joka käsittää tiedollisen sivistyksen lisäksi sosiaalis-emotionaalisen sivistyksen, taiteen tuntemuksen sekä tekemällä oppimisen.

Kuka on uusi rehtorimme?
 
Esa Tuominen on jo kymmenen vuoden ajan opettanut historiaa ja yhteiskuntaoppia Helsingin Rudolf Steiner –koulussa. Lisäksi hän on seitsemän vuoden ajan toiminut koulun apulaisrehtorina. Rehtorina Esa Tuominen haluaa olla avoin, luotettava ja selkeä.

Steinerkoulun kasvatusihanteissa Tuomista viehättää erityisesti laaja-alainen yleissivistys, joka käsittää tiedollisen sivistyksen lisäksi sosiaalis-emotionaalisen sivistyksen, taiteen tuntemuksen sekä tekemällä oppimisen.

Perheellinen Tuominen sanoo olevansa museofriikki ja raunioromantikko, joka viihtyy ulkomaanmatkoilla Saksassa ja Italiassa.

Opettajan työssä jonkin verran noloja tilanteita aiheuttaa Tuomisen "järkyttävän huono" nimimuisti.

Kysytäänpä lisää!

***
Mistä olet kotoisin? 

Olen kotoisin Helsingin Konalasta.

Välillä olen asunut Mellunmäessä ja Pasilassa ja nyt taas Pohjois-Helsingissä Malminkartanossa, jossa asun perheeni kanssa.

Kerro itsestäsi, minkälainen ihminen sinä olet?

Hmm… vaikea kysymys. Yleensä hyväntuulinen.

Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?

Olen ahkera ja innostun helposti uusista asioista. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kun ongelmia tulee eteen, olen erittäin ratkaisukeskeinen.
Heikkouksia on varmasti paljon, mutta juuri nyt päällimmäisenä mieleen tulee, oppilaidenkin hyvin tietämä, järkyttävän huono nimimuisti. Hävettää, kun viisi vuotta oppilasta opettaneena oppilaan nimi katoaa hetkeksi muistista.

Miten aikasi kuuluu muuten kuin työtä tehden?

Vapaa-aika kuluu pääasiassa perheen parissa. Seuraan urheilua ja lisäksi itse lenkkeilen ja talvisin käyn hiihtämässä. Luen paljon ja harrastan muutenkin kulttuuria muun muassa kiertelemällä taidenäyttelyissä. Olen myös museofriikki ja raunioromantikko. Ulkomaanmatkani suuntautuvat useimmiten Saksaan tai Italiaan.

Miksi valitsit opettajan ammatin?

Lukiossa jo mietin, että opettajan ura voisi olla yksi vaihtoehto.
Historia ja yhteiskuntaoppi olivat koulussa aina lempiaineitani joten historian ja yhteiskuntaopin opettajuudessa yhdistyy nämä asiat.

Mikä historiassa kiehtoo?

Historia on täynnä mielenkiintoisia ihmisiä, tapahtumia ja aikakausia.
Historian kautta voimme ymmärtää nykyaikaa ja pohtia tulevaa.

Kerro opinnoistasi!

Opiskelin Helsingin Yliopistossa yleistä sekä Suomen historiaa. Jo alusta asti tiesin että haluan opettajaksi, joten suoritin tietenkin myös opettajan pedagogiset opinnot.
Lisäksi olen opiskellut yleistä valtio-oppia, hallintotieteitä, sosiaalipolitiikkaa, oikeustiedettä ja erityispedagogiikan perusopinnot. Graduni käsitteli vasemmiston kasvatusihanteita 1920-luvun Suomessa.

Miksi Steinerkoulu?

Aloittaessani opiskelut yliopiston humanistisessa tiedekunnassa huomasin, että siellä oli paljon entisiä steinerkoululaisia ja heidän kauttansa myös Helsingin Rudolf Steiner -koulu tuli tutuksi. Tein sijaisuuksia useissa eri pääkaupunkiseudun kouluissa ja alkaessani tehdä sijaisuuksia Helsingin Rudolf Steiner -koulussa innostuin myös steinerpedagogiikasta. Opettajana oppilaslähtöinen steinerpedagogiikka näyttäytyy minulle mielenkiintoisena ja
innostavana lähestymistapana lapsen ja nuoren kehitykseen. Nyt olenkin työskennellyt täällä jo kymmenen vuoden ajan historian ja yhteiskuntaopin opettajana ja seitsemän vuotta apulaisrehtorina.

Oletko muuten tehnyt muita kuin opettajan töitä?

Opiskeluaikoina työskentelin vaikka missä; muun muassa sanomalehtien jakajana, varastomiehenä sekä vartijana ja järjestysmiehenä.

Minkälaisista työtehtävistä Steinerkoulussa olet pitänyt?

Steinerkoulu on varmaankin historian opettajan paratiisi! Useat historianopettajakollegat ovat olleet minulle kateellisia kun olen saanut olla täällä opettajana.

Koulumme oppilailla on usein alempien luokkien historian opetuksen ansiosta elävä kuva historiasta ja oppilaita on tämän johdosta helppo opettaa.

Lisäksi lukion historian opetussuunnitelmasta löytyy mielenkiintoisia kursseja. Koulustamme jatketaankin usein opiskelemaan humanistiseen ja valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Olen todella nauttinut näistä vuosista, joina olen saanut opettaa opinhaluisia steinerkoululaisia ja rehtorin tehtäviä hoitaessanikin tulen pitämään opetustunteja.
Apulaisrehtorin viran hoitamisen lisäksi olen toiminut koko ajan myös luokanvalvojana.

Mitä kieliä puhut?

Englantia tulee käytettyä työssä lähes päivittäin, kaksikielisessä koulussamme ruotsin kielikin on koko ajan läsnä. Opiskeluaikana olen opiskellut myös saksaa ja viroa.
Italiaa menen opiskelemaan heti kun aikaa riittää.

Minkälaisessa työyhteisössä viihdyt?

Työyhteisössä, jossa on mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä.

Minkälaiset ominaisuudet ovat mielestäsi tärkeitä rehtorin tehtävässä?

Avoimuus, ahkeruus, koululainsäädännön tuntemus, taito erottaa olennainen epäolennaisesta. Kyky yhteistyöhön oppilaiden, opettajien, vanhempien ja koulun eri sidosryhmien kanssa korostuu myös tässä tehtävässä.

Entä mitkä ovat rehtorin tärkeimmät tehtävät?

Rehtorina työskennellessäni haluan olla avoin, luotettava ja selkeä. Haluan olla läsnä oppilaiden ja opettajien arjessa ja tukea opettajia sekä koulun muuta henkilökuntaa heidän työssään. Yhteistyö vanhempien kanssa on ollut minulle luokanvalvojana tärkeää ja tulevaisuudessakin vannon aktiivisen kodin ja koulun yhteistyön nimeen. Olen kokenut, että tällaisella yhteistyöllä steinerkoulussa on toimivat käytännöt.

Mikä rehtorin virassa kiinnostaa sinua?
Erityisesti se, että saan olla mukana kehittämässä kouluamme. Odotan innolla yhteistyötä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja henkilökunnan kanssa!

Teksti: Nina Winquist
Kuvat: Peter Engberg