Koulussamme aloitettiin syyskuussa 2014 mittavat sisäilmakorjaukset ilmenneiden mikrobipitoisuuksien ja oireiden johdosta. Korjaukset aloitettiin keväällä 2014 toteutetun oirekyselyn ja kesällä 2014 Suomen Sisäilmakeskuksen toteuttaman riskikartoitusten jälkeen.
Korjaussuunnitelman mukaisesti opetus- ja muiden tilojen korjaukset valmistuvat kuluvan vuoden elokuussa. Tällä hetkellä valmiita ovat kaikki suomenkielisen osaston ns. kotiluokat ja suurin osa aineopetustiloista. Lisätietoja remontoiduista tiloista ja töiden kulusta löytyy sivulta http://www.rudolfsteinerkoulu.fi/hrsk/sisaeilma/.
Tehtyjen korjausten jälkeen seuraamme oppilaiden ja henkilökunnan oireilua. Koulumme terveydenhoitajien pitämän tilaston mukaan viikon 5 alkaessa oppilaista ja opiskelijoista oirehtijoita oli 1,6%. Suomen Sisäilmakeskuksen mukaan keskimääräinen oirehtivuusprosentti kunnostetuissa tiloissa on 2-4%.
Alla tilannekuvia remontista.