Lehtikuusentien tontin vuokrasopimuksen jatkamisesta 30 vuodella on saatu sopimus Helsingin kaupungin kanssa. Kiinteistölautakunta teki asiasta päätöksen 8. helmikuuta 2011 pidetyssä kokouksessa. Tarkemmin sopimuksesta ja sen sisällöstä voitte lukea kiinteistöviraston nettiosoitteesta www.hel.fi/kv ja siellä Päätöksenteko-osiosta. Nykyisen sopimuksen päättyessä vuonna 2015 on koululla täten oikeus (optio) sopimuksen jatkamiseen 30 vuodella eli vuoteen 2045 saakka.
Nykyisellään kaupunki ei peri tontista vuokraa ja tukee näin kouluamme. Uuden sopimuksen myötä tämä vuokrattomuus ei jatku vaan joudumme maksamaan kiinteistövirastolle tontista vuokraa noin 120.000 € vuodessa. Jotta kaupungin tuki tässä muodossa jatkuisi, tulee meidän saada vastaava tukipäätös kaupungin valtuustolta. Tämä tuen haku käynnistetäänkin mahdollisimman pian. Aikaahan meillä vielä on…
Terho Kylli, hallituksen pj