Helsingin Rudolf Steiner -koulu on mukana kansallisessa, opetusministeriön rahoittamassa KiVa Koulu -ohjelmassa. Ohjelma on Turun yliopistossa kehitettävä, koulukiusaamista ehkäisevä ja vähentävä toimenpidekokonaisuus.
KiVa Koulu on tarkoitettu perusopetusta antavien koulujen käyttöön. Ohjelma kattaa luokka-asteet 1–9, ja toimenpiteet suuntautuvat yksittäisten oppilaiden lisäksi luokka- ja koulutasolle – vanhempia unohtamatta.
Oppilaan oikeusturva ja hyvinvointi on toimintamme kulmakiviä. Elinikäisen oppimisen motivaatio syntyy jo varhaisina kouluvuosina. Kyky ihmetellä, motivoituneisuus ja itseluottamus ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Kiusaaminen, henkinen tai fyysinen, ei saa turmella kenenkään oikeutta oman elämän hallintaan. Tutkimusten mukaan niin kiusaaja kuin kiusattu ovat mahdollisia tulevaisuuden syrjäytyjiä.
HRSK liittyi hankkeeseen vahvistaakseen tähän liittyvää turvaverkkoaan. Hanke on palkittu ja tutkimuksissa tehokkaaksi todettu nollatoleranssiin perustuva varhaisen puuttumisen malli, josta tulee osa koko koulun toimintakulttuuria. Koko opettajakunta koulutetaan toimimaan yhteisesti sovittujen, avoimien pelisääntöjen mukaan.
Lue lisää Kiva Koulu -ohjelmasta: Avaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassawww.kivakoulu.fi