Kahdennentoista luokan arkkitehtuuri- kurssilla on jo usean vuoden ajan painotettu ekoarkkitehtuurin ja kestävän kehityksen teemoja. Tänä vuonna kurssisisältöjä syvennettiin aiempaa konkreettisemmin ekologisen arkkitehtuurin suuntaan, ja kuvataiteen kurssiin integroitiin ympäristöbiologian kurssin sisältöjä.
Uuden ekoarkkitehtuurikurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat muun muassa kierrätysmateriaalien käyttämiseen ja luonnonvarojen rajallisuuden näkemiseen.
Ympäristöbiologian tunneilla keskityttiin ympäristön kemikaalistumisen ekosysteemeihin ja ihmisen terveyteen aiheuttamiin vaikutuksiin sekä kierrättämisen perusteisiin. Rakentamisen ympäristövaikutuksia käsiteltiin niin paikallisessa, alueellisessa kuin globaalissa mittakaavassa.
Opittua sovellettiin kuvataiteen tunneilla, jolloin suunniteltiin mallinne toteutettavasta pienoismallista ja tehtiin teemaan sopivia materiaalivalintoja. Opiskelijan tuotos oli kierrätysmateriaalista tehty rakennuksen pienoismalli. Lisäksi suunniteltiin eri tiloja tulevaan uuteen steinerkouluun pohjapiirustusten ja pienoismallien avulla. Suunnitelmissa tulivat esille opiskelijoiden ideat ja toiveet tulevasta koulurakennuksesta. Ajatuksena on esittää opiskelijoiden näkemykset uutta koulurakennusta suunnitteleville tahoille.
Yhteistyökumppaneiksemme saimme Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun sekä Kaapelitehtaan arkkitehtuurikoulu Arkin. Pienoismallit rakennettiin intensiiviviikolla projektityönä Kaapelitehtaalla arkkitehdin johdolla.
Pasi Salmela, Marita Herlevi